کتاب دیوان حافظ همراه با جلد مقوایی نفیس
  • نمونه جعبه کتاب نفیس حافظ انتشارات زرین نگار پویا
  • نمونه جعبه کتاب نفیس حافظ انتشارات زرین نگار پویا
  • نمونه صفحات کتاب غزلیات حافظ شیرازی تولید انتشارات پویانگار زرین
  • نمونه صفحات کتاب غزلیات حافظ شیرازی تولید انتشارات پویانگار زرین
 

کد محصول:

8

عنوان: کتاب دیوان حافظ همراه با جلد مقوایی نفیس
کد: 1004
ابعاد: وزیری
تعداد صفحات: 432 صفحه (27 فرم)
نوع کاغذ: کاغذ تحریر رنگ شده
جلد: سفلون همراه با یک جعبه نفیس
چاپ: چهاررنگ
صحافی: دوخت
توضیحات:

کتاب کامل دیوان خواجه حافظ شیرازی بصورت تمام رنگی ، جلد سلفون همراه با یک جعبه نفیس

تاریخ: 13:49 1396/10/11

محصولات مشابه