سررسید اروپایی یکروزه سودوکو (در سه رنگ جلد) ، حاوی جدول سودوکو در هر صفحه
  • سررسید اروپایی یکروزه سودوکو (در سه رنگ جلد) ، حاوی جدول سودوکو در هر صفحه
  • سررسید اروپایی یکروزه سودوکو (در سه رنگ جلد) ، حاوی جدول سودوکو در هر صفحه
  • سررسید اروپایی یکروزه سودوکو (در سه رنگ جلد) ، حاوی جدول سودوکو در هر صفحه
 

کد محصول:

6

عنوان: سررسید اروپایی یکروزه سودوکو (در سه رنگ جلد) ، حاوی جدول سودوکو در هر صفحه
کد: 1003
ابعاد: اروپایی
صفحات: یک روزه
نوع کاغذ: تحریر
چاپ: دو رنگ
صحافی: دوخت
جلد: ترمو (در سه رنگ جلد)
توضیحات:

سررسید اروپایی یکروزه سودوکو (در سه رنگ جلد) ، حاوی جدول سودوکو در هر صفحه

تاریخ: 13:49 1396/10/11

محصولات مشابه