دفتر تلفن ، تمام گلاسه (تعداد محدود)
  • پک گزیده حافظ و دفتر تلفن ، تمام گلاسه (تعداد محدود)
  • پک گزیده حافظ و دفتر تلفن ، تمام گلاسه (تعداد محدود)
 

کد محصول:

8

عنوان: دفتر تلفن ، تمام گلاسه (تعداد محدود)
کد: 1005
ابعاد: وزیری
تعداد صفحات: 192 صفحه (12 فرم)
نوع کاغذ: گلاسه
جلد: سفلون
چاپ: چهاررنگ
صحافی: فنری
توضیحات: دفتر تلفن حاوی مجموعه ای از آثار مینیاتور استاد رضا بدرالسماء
توضیحات:

دفتر تلفن حاوی مجموعه ای از آثار مینیاتور استاد رضا بدرالسماء

تاریخ: 13:49 1396/10/11

محصولات مشابه