تقویم رومیزی 12 برگ (پایه سلفون در چهاررنگ قرمز ، نقره آبی ، قهوه ای و سبزآبی)
  • تقویم رومیزی 12 برگ (پایه سلفون در چهاررنگ قرمز ، نقره آبی ، قهوه ای و سبزآبی)
  • تقویم رومیزی 12 برگ (پایه سلفون در چهاررنگ قرمز ، نقره آبی ، قهوه ای و سبزآبی)
  • تقویم رومیزی 12 برگ (پایه سلفون در چهاررنگ قرمز ، نقره آبی ، قهوه ای و سبزآبی)
 

کد محصول:

7

عنوان: تقویم رومیزی 12 برگ (پایه سلفون در چهاررنگ قرمز ، نقره آبی ، قهوه ای و سبزآبی)
کد: 1004
نوع کاغذ: گلاسه
جلد: سلفون
چاپ: چهاررنگ
صحافی: فنر دوبل
صفحات: 12 برگ
جنس پایه: سلفون
توضیحات:

تقویم رومیزی 12 برگ (پایه سلفون در چهاررنگ قرمز ، نقره آبی ، قهوه ای و سبزآبی)

تاریخ: 13:49 1396/10/11

محصولات مشابه